Frases Leon Tolstoi

Frase de Leon Tolstoi:
A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família.

Felicidade está na Família